Fricamp forside jpeg.png

CAMPINGVETTREGLER

Vi ønsker deg velkommen til campingferie i Norge. Bare 2 % av vårt land langt mot nord er bebygd. Langstrakte fjorder, fjell, daler og vidder venter på deg som gjest. Tilgangen til den uberørte naturen er selve nerven til ferieopplevelser i Norge.

Allemannsretten i Norge gir alle lov til å ferdes, oppleve og bruke naturen i utmarka, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr. Til deg som camper ønsker vi å gi noen råd på reisen. Dette for at du skal få mest mulig glede av ditt opphold i Norge både i dag og for fremtiden. Sammen kan vi ta vare på den unike naturen for våre framtidige generasjoner.

CAMPINGVETTREGLER

  1. Bruk campingplasser og tilrettelagte bobilplasser der du kan.

Det er trygt. Å bruke campingplasser og å handle hos lokale aktører bidrar til en mer bærekraftig reising og til opprettholdelse av lokalsamfunn

2. Ta hensyn ved fricamping.

Du kan parkere og overnatte på rasteplasser langs vei og i utmark. Husk på at det må være minst 150 meter fra bebyggelse. Unngå privat eiendom og dyrket mark, og ikke kjør i terreng. På grunn av trafikksikkerheten bør det ikke parkeres på møteplasser langs smale veier. Vis hensyn til omgivelsene. Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet gjelder alltid.

3. Unngå forsøpling.

Ikke legg igjen noe avfall i naturen eller på bakken. Kast avfall i søppelkasser. Bruk tømmestasjoner for tømming av toaletter og spillvann.

4. Respekter skilting.

Dersom det er satt opp skilt med parkering eller overnatting forbudt for camping, bobil eller campingvogn, så må dette respekteres.

5. Hold 4 meter avstand mellom enheter ved overnatting.

Parker med 4 meter avstand til neste kjøretøy eller enhet når du overnatter pga. brannsikkerhet.

Dersom alle viser en hensynsfull adferd, kan vi alle nyte, oppleve og bruke naturen i Norge også i fremtiden.

I Norge har vi en kjærkommen venn vi kaller Allemannsretten, men det er dessverre noen av oss som glemmer "Allemannsplikten" under kan dere lese mer om dette:

Om allemannsretten:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/allemannsretten/ https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/friluftsliv-og-allemannsretten/ofte-stilte-sporsmal-om-allemannsretten/#Villcampe

Tips til bobilferie i Norge, fra VisitNorway:

https://www.visitnorway.no/overnatting/camping/hvordan-reise-i-norge-med-bobil/